آگهی جذب نمایندگی


مجتمع سنگ فجر قم، مشاور، طراح، فرآوری و برش سنگ های ساختمانی
در نظر دارد در سراسر شهرهای ایران اقدام به جذب نماینده فعال فروش نماید.


علاقمندان میتوانند تقاضای خود را به شماره 09107532230 تلگرام نمایند.

بیشتر بدانید...